Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Lò đốt rác thải y tế

Liên hệ

Số lượng :

Lò đốt rác thải y tế, rác thải nguy hại, lò thiêu

Lò đốt rác thải y tế, rác thải nguy hại.

Tự động hoá 100%.

Điều khiển, giám sát từ xa qua Internet, qua điện thoại.

Trang bị cho các cơ sở: Bệnh viện, trung tâm y tế của các tỉnh, địa phương trong toàn quốc.

Lò đốt rác y tế tỉnh Đăk Nông: