Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Dây chuyền sấy tháp, sấy lúa bằng lò hơi

Liên hệ

Số lượng :

Sấy lúa bằng tháp sấy, cung cấp nhiệt bằng lò hơi

Cung cấp dây chuyền cấp nhiệt sấy tháp.

Nhiệt độ đầu vào ổn định (dung sai <5 độ C)

Nhiệt độ cao (chạy không tải > 100 độ C)

Hệ thống cấp hơi nước chất lượng cao, ít sự cố.