Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Bộ calorifer sấy tháp

Liên hệ

Số lượng :

Calorifer sấy tháp

Calorifer cho máy sấy tháp sấy lúa

Công suất 60-150 tấn

Công suất hơi: 500kg - 2 tấn hơi

Nhiệt độ đầu vào: nhiệt độ môi trường

Nhiệt độ đầu ra: Max 120 độ C

Áp suất hơi đầu vào - 2 - 10 Bar